Get Adobe Flash player
ข่าว - โทรทัศน์

              

          

           

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้876
mod_vvisit_counterเดือนนี้2544
mod_vvisit_counterรวม157864

Home ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ธุรการงานสอบสวน

ธุรการงานสอบสวน

alt alt alt

 ร.ต.ท.มนูญ  เลิศจำเริญนุสิทธิ์
รอง สว.(ป.) สภ.เมือง ฯ
หน.เจ้าหน้าที่คดี
โทร... 08-1691-5035

ร.ต.ท.สุนันท์ โชคคณาพิทักษ์
รอง สว.(ธร.) สภ.เมือง ฯ
ควบคุมสาระบบคดีอาญา-จราจร
โทร... 08-1894-0814

ร.ต.ท.สุวิทย์  บุญเพ็ง
รอง สว.(ป.) สภ.เมือง ฯ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
โทร... 08-9724-6594

  alt alt

 ร.ต.ท.หญิง ปรีดา  อินนุ่น
รอง สวป.สภ.เมือง ฯ
รับหนังสืองานสอบสวน,ออกคำสั่ง
โทร... 08-9728-5511

 ร.ต.ต.สมภาพ  จิตรละม้าย
 รอง สว.(ป.) สภ.เมือง ฯ
จนท.รวบรวมสถิติคดีอาญา  5  กลุ่ม
โทร... 08-1728-0938 

  ด.ต.ประชา  งานดี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
เก็บรักษาของหลาง
โทร... 08-1476-7714

 

  ด.ต.สัญญรักษ์ ปัจฉิมทิศ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
เจ้าหน้าที่ส่งหมาย
โทร... 08-6-269-3232 

  ด.ต.โกวิท  กิ่งแก้ว
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
บันทึกคดีอาญา,จราจร
โทร... 08-9645-8784

ด.ต.สุชีพ  วิสมิตะนันท์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
จนท.ส่งสำนวนการสอบสวน
โทร...08-3181-9898

 

ด.ต.สุเมธ ด้วงจันทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
จนท.ราวบรวมหมายจับ
โทร...08-7381-9309
ด.ต.ประเสริฐ เพชรรักษ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
จนท.ส่งหมาย
โทร...08-1396-9318

ด.ต.เกียรติพงศ์ คงทรัพย์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ฯ
จนท.บันทึกข้อมูล Polis
โทร...08-8753-0819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 12:30 น.)

 

งานสอบสวน

 งานสอบสวน

 

   
   พ.ต.อ.ยงยุทธ กรองมาลัย
 พงส.ผทค.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 3
โทร...08-3936-8777
 
alt alt
 พ.ต.ท.พิชัย สองเมือง
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 31
โทร...08-1676-4333
พ.ต.ท.สมสิน เกิดผล
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 32
โทร...08-3505-1132 
พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยงค์
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 33
 โทร...09-0709-3809
  alt
พ.ต.ต.ศิริพงศ์ จะรา
พงส.ผนก สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 34
โทร...08-6593-3591
พ.ต.ต.มงคล มากขนอน
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 35
โทร...08-6301-7370
 พ.ต.ต.มนต์ชัย  แมนเมือง
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 36
โทร...08-1536-5983
   
 พ.ต.ต.หญิง อ้อมใจ  รุ่งกลาง
พงส.ผนก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 37
โทร...08-3784-7889
  ร.ต.อ.ปุณณภพ ไชยโย
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 312
โทร...08-1367-3132
 
   
  ร.ต.อ.หญิง ลาวรรณ์ ช่วยจันทร์
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 314
โทร...08-9299-0845

 

ร.ต.ท.ภาสพล พรหมจรรย์
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 316
โทร...08-0382-5286
     
ร.ต.ท.ไพรัช จิตราภิรมย์
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 317
โทร...08-1958-0092
ร.ต.ท.อุดมศักดิ์ มาศมาลัย 
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 318
โทร...08-1677-6850
  ร.ต.ท.เสกสรร ช่วยดร
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 321
โทร...08-3280-8350
 

ร.ต.ท.อาวุธ ปาลีพิชัย
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 322
โทร...08-9196-8948

ร.ต.ท.ชาตรี วรรณบุรี
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 323
โทร...08-1562-8789
  ร.ต.ท.ทะนงศิลป์ ขนายน้อย
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 324
โทร...08-7265-7627
   
 ร.ต.ท.หญิง กรวรรณ์ สงละเอียด
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 325
โทร...08-9598-2524
 ร.ต.ต.สมจิตร สมหมาย
พงส. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 326
โทร...08-9079-6744
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 03:55 น.)

 

งานอำนวยการ

งานอำนวยการ

   
 

พ.ต.ท.หญิง ศุภดา  แดงสุภา
สารวัตรธุรการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ ๑๑
โทร... ๐๘-๑๕๓๙-๙๕๔๐

 
     

 

 ร.ต.ท.สมศักดิ์  นวลโพยม
รอง สว.ธร. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ ๑๑๑
โทร... ๐๘-๔๘๔๔-๑๑๘๔

 

ร.ต.ท.ทนงศักดิ์  โกษาพงศ์
รอง สว.(ป.)  สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทร... ๐๘-๓๑๐๒-๓๓๕๙

 ร.ด.ต.เชวง  ไทยเล็ก
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทร... ๐๘-๑๘๙๕-๑๓๓๒

 ร.ต.ต.สุรินทร์  จิตรอารีย์
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
โทร... ๐๘-๑๘๙๓-๙๓๕๓

alt   alt

 ด.ต.อาทิตย์  ศรีบงการ
ผบ.หมู่งานป้องกัน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่กำลังพล
โทร... ๐๘-๑๙๕๘-๔๑๖๙

 ด.ต.ธีรชัย ชูช่วย
ผบ.หมู่งานป้องกัน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทร... ๐๘-๙๖๔๘-๗๑๙๘

  ด.ต.ชาติชาย  ยิ้มซ้าย
ผบ.หมู่งานป้องกัน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จ่ากอง)
โทร... ๐๘-๙๒๙๙-๙๕๓๒

alt  
ด.ต.สมพงศ์  ทรัพย์ชุ่มชื่น
ผบ.หมู่งานป้องกัน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร... ๐๘-๑๓๙๗-๖๖๗๗ 

 จ.ส.ต.ไพฑูรย์  ชูโชติ
ผบ.หมู่งานป้องกัน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร...๐๘-๙๑๗๓-๕๑๗๑

 

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 12:44 น.)

 

งานจราจร

งานจราจร

 

   
  พ.ต.ท.นิพล  ชาตรี
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์  6
โทร... 08-9195-3652
 
   
  พ.ต.ต.อมร  ชัยศิลป์
สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 61
โทร...08-1677-6778
 

ร.ต.อ.พูลศักดิ์ พระวิวงศ์
รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
เมืองสุราษฎร์ 611
โทร.08-7978-1010

ร.ต.อ.ไพรินทร์  รักษ์บำรุง
รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
เมืองสุราษฎร์ 612
โทร.08-1536-3126

ร.ต.ท.วัชรินทร์  ปราชญ์อักษร
รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
เมืองสุราษฎร์ 613
โทร.08-9972-3761

ร.ต.ท.สัมพันธ์ เกลี้ยงขำ
รอง สว.จร. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 614
โทร...08-7474-9497
ร.ต.ต.ทรงพล ฤทธิพันธุ์
รอง สว.จร. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 615
โทร...08-3106-6144
ร.ต.ท.จรัล แก้วชูทอง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 621
โทร...08-4187-9924
ร.ต.ท.สุรชัย พรหมทัสน์
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 622
โทร...08-3104-3013
ร.ต.ท.ประภัย หอยบาง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 623
โทร...08-9645-1319
ร.ต.ท.สมจิตต์ จ่าทอง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 624
โทร...08-1090-6886
 
ร.ต.ท.สมพร คชไพร
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 625
โทร...08-9472-8035
ร.ต.ต.สุพจน์ จรูญพงศ์
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 626
โทร...08-9726-0505
ร.ต.ต.เฉลิม อินทร์ประเสริฐ
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 627
โทร...08-6954-1456
 
 ร.ต.ต.วรรณะ รอดศรีนาค
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 628
โทร...08-9647-5380
 ร.ต.ต.สมหมาย จันทรักษ์
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 631
โทร...08-9658-7194
 ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ นิมะ
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ 632
โทร...08-7272-6593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร

 

    alt

ด.ต.นิพนธ์  พุทธขันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร
โทร...08-08-7275-6764

 

ด.ต.นิพร ทิพย์บรรพต
เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร
โทร...08-9184-3571

alt    

ด.ต.สมพงศ์ ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร
โทร...08-1326-5707

 

ด.ต.หญิง จุไรวรรณ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร
โทร...08-6479-3895

 

 

 

 

 

alt  อัตราค่าปรับจราจรที่ควรทราบ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 04:10 น.)

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

การเหมาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เกาะพงัน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 09:14 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
หัวหน้าหน่วยงาน

 
พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
    

  
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       
 

สำรวจความพึงพอใจ